Ngôn ngữ:
Công Ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Hải Phòng

Hải Phòng: Xử lý triệt để chất thải y tế, đảm bảo không phát tán mầm bệnh

Lượt xem: 217 | Tin tức đoàn thể

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Hàng ngày, các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà đang phát sinh lượng lớn chất thải có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh, nếu không được thu gom, xử lý triệt để.

Ngày 5/8/2020, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã ban hành Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG về việc “Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19”.

Căn cứ Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG, UBND TP. Hải Phòng đã ban hành Văn bản số 4988/UBND-VX ngày 7/8/2020, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nhiệm vụ cấp bách về quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID.

Hải Phòng: Xử lý triệt để chất thải y tế, đảm bảo không phát tán mầm bệnh.

Công ty Môi trường Đô thị Hải Phòng sử dụng xe bảo ôn để thu gom rác thải y tế, sau đó đưa về nơi xử lý tập trung

Theo đó, Sở Y tế chỉ đạo, tổ chức phổ biến, hướng dẫn các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú thực hiện phân loại, thu gom chất thải lây nhiễm trong phòng, chống COVID-19 theo đúng quy định. Chỉ đạo cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện công tác khử trùng, xử lý môi trường ổ dịch, thực hiện thu gom các loại chất thải phát sinh từ phòng cách ly của người mắc hoặc nghi mắc COVID-19 đối với cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú và chuyển về cơ sở y tế để xử lý hoặc thuê xử lý như đối với chất thải lây nhiễm. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý chất thải y tế trong phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo việc tổ chức vận chuyển, xử lý chất thải rắn tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn, đảm bảo kịp thời theo quy định. Hướng dẫn các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo đúng quy định. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý, xử lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Chủ trì cùng Sở Y tế xây dựng phương án xử lý chất thải y tế đáp ứng với từng cấp độ dịch, báo cáo UBND thành phố.

Sở Tài chính đảm bảo kinh phí thực hiện quản lý chất thải theo quy định, đặc biệt là xử lý chất thải lây nhiễm, nước thải trong phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Phòng: Xử lý triệt để chất thải y tế, đảm bảo không phát tán mầm bệnh

Lò đốt công nghệ Nhật Bản tại Khu xử lý rác thải Tràng Cát, xử lý rác thải y tế tối ưu, hiệu quả và an toàn

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng chịu trách nhiệm vận chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 phát sinh từ các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà và nơi lưu trú trên địa bàn, đảm bảo kịp thời.

Các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung phải tổ chức thực hiện việc phân loại, thu gom, lưu giữ xử lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn. Thực hiện xử lý chất thải lây nhiễm tại chỗ bằng công trình/thiết bị xử lý hiện có tại cơ sở hoặc hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng để vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm, đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra ngoài môi trường. Tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý chất thải, vệ sinh môi trường cho người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế, người được cách ly và các đối tượng liên quan biết và thực hiện.

Hải Phòng: Xử lý triệt để chất thải y tế, đảm bảo không phát tán mầm bệnh

Trước diễn biến phức tập của dịch bệnh COVID-19, Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng đã tăng cường việc thu gom xử lý rác thải, không để tồn đọng, bảo đảm chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và  UBND TP. Hải Phòng tại các quyết định trên, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp với các cơ sở y tế; đồng thời huy động tối đa nhân lực, phương tiện để vận chuyển, xử lý chất thải y tế, đảm bảo không lây nhiễm, không làm phát tán mầm bệnh ra ngoài môi trường.

(Trích nguồn báo Công lý: https://congly.vn/xa-hoi/suc-khoe/hai-phong-xu-ly-triet-de-chat-thai-y-te-dam-bao-khong-phat-tan-mam-benh-355584.html)

Các tin liên quan khác