Ngôn ngữ:

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy Hải Phòng thăm và làm việc tại Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng

Lượt xem: 1380 | Truyền thông cộng đồng

Sáng 9/7/2021, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy Hải Phòng thăm và làm việc tại Khu liên hợp xử lý chất thải Tràng Cát thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng. Cùng tới thăm và làm việc còn có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí Thư Thành uỷ cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố thăm và làm việc tại Khu liên hợp xử lý chất thải Tràng Cát

Đồng chí Trần Lưu Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí Thư Thành uỷ cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố kiểm tra khu vực sơ chế rác thải hữu cơ tại Nhà máy xử lý chất thải rắn

Đồng chí Trần Lưu Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí Thư Thành uỷ cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố kiểm tra tại Nhà tinh chế (Sàng và đóng bao sản phẩm mùn hữu cơ)

Đồng chí Trần Lưu Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí Thư Thành uỷ cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố kiểm tra Lò đốt rác thải y tế

Trung tâm điều hành sản xuất

Đồng chí Trần Lưu Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí Thư Thành uỷ kiểm tra Trung tâm điều hành sản xuất

Các tin liên quan khác