Ngôn ngữ:
Công Ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Hải Phòng

Đồng chí Nguyễn Đình Bích, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố giám sát Nhà máy xử lý chất thải rắn Tràng Cát

Lượt xem: 408 | Truyền thông cộng đồng

Ngày 22/8/2017, Thường trực HĐND thành phố giám sát Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng về việc thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Tràng Cát. Đồng chí Nguyễn Đình Bích, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố chủ trì buổi giám sát. Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Thường trực HĐND thành phố: các đồng chí Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn Hoá - Xã hội; đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo: Ban Đô thị, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Văn phòng HĐND thành phố, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư; đại diện lãnh đạo HĐND quận Hải An; đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng và các bộ phận liên quan.

Các tin liên quan khác