Ngôn ngữ:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG

Đồng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng thăm và làm việc tại công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng

Lượt xem: 665 | Truyền thông cộng đồng

Ngày 11/8/2023, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy Hải Phòng thăm và làm việc tại Khu liên hợp xử lý chất thải Tràng Cát thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng. Cùng tới thăm và làm việc còn có đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành liên quan.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố thăm và làm việc tại Khu liên hợp xử lý chất thải Tràng Cát.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố kiểm tra khu vực sơ chế rác thải thực phẩm tại Nhà máy xử lý chất thải rắn.
Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố kiểm tra khu vực tái chế rác thải cồng kềnh (rác thải gỗ) tại Nhà máy xử lý chất thải rắn.
Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố kiểm tra Lò đốt rác thải y tế.
Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy kiểm tra Trung tâm điều hành sản xuất.
Các tin liên quan khác