Ngôn ngữ:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG

Đoàn thanh niên ra quân thu gom và vận chuyển cành đào trên địa bàn thành phố nhân dịp tết nguyên đán 2016

Lượt xem: 107 | Tin tức đoàn thể

Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng tổ chức thu gom và vận chuyển cành đào trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị luôn sạch-đẹp trong những ngày Tết nguyên đán 2016.

 Đoàn thanh niên ra quân thu gom và vận chuyển cành đào trên địa bàn thành phố nhân dịp tết nguyên đán 2016
 Đoàn thanh niên ra quân thu gom và vận chuyển cành đào trên địa bàn thành phố nhân dịp tết nguyên đán 2016  Đoàn thanh niên ra quân thu gom và vận chuyển cành đào trên địa bàn thành phố nhân dịp tết nguyên đán 2016  Đoàn thanh niên ra quân thu gom và vận chuyển cành đào trên địa bàn thành phố nhân dịp tết nguyên đán 2016  Đoàn thanh niên ra quân thu gom và vận chuyển cành đào trên địa bàn thành phố nhân dịp tết nguyên đán 2016
Các tin liên quan khác