Ngôn ngữ:
Công Ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Hải Phòng

Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hải Phòng, Nhiệm kỳ 2022 - 2027

Lượt xem: 357 | Tin tức đoàn thể

Sáng ngày 29/4/2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị đã tổ chức Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đến dự Đại hội có đại diện Đoàn Khối Doanh nghiệp, Lãnh đạo Đảng ủy - Ban Điều hành Công ty, Công đoàn Công ty và gần 50 đoàn viên công tác tại các phòng, ban, xí nghiệp.

 

            Tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn Thanh niên Công ty đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền các nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/BCT của Bộ Chính trị về “Học tập và theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên được triển khai sâu rộng gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của công ty, thành phố và đất nước.

           Tham gia các phong trào hành động: phong trào Thanh niên tình nguyện, phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, Thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc, Chương trình đồng hành cùng thanh niên,… thể hiện rõ vai trò xung kích của tuổi trẻ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất của Công ty.

          Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn gồm 9 đồng chí, Ban Thường vụ 3 đồng chí và bầu 5 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp.

Các tin liên quan khác