Ngôn ngữ:
Công Ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Hải Phòng

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng Lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Lượt xem: 384 | Tin tức đoàn thể

Sáng ngày 28/5, Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Môi Trường Đô Thị Hải Phòng đã tiến hành Đại hội đại biểu Lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sau 02 phiên làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy trách nhiệm và đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình của Đại hội.

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng Lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội khoá III Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hải Phòng gồm 15 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và biểu quyết thông qua, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại Hội.

Các tin liên quan khác