Ngôn ngữ:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng phối hợp với WWF trao đổi, học tập kinh nghiệm tuyên truyền, thực hiện Phân loại rác tải tại nguồn với các tỉnh Kiên Giang, Phú Yên, Hà Tĩnh

Lượt xem: 1372 | Truyền thông cộng đồng

Trong 02 ngày 24 và 25 tháng 3, Tổ chức Quốc tế và Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF) phối hợp cùng với UBND các tỉnh Kiên Giang, Phú Yên, Hà Tĩnh thực hiện chương trình trao đổi kinh nghiệm với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng về công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, trong đó tập trung trao đổi, học hỏi kinh nghiệm triển khai các Mô hình phân loại rác tại nguồn và vận hành các công trình công ích như nhà vệ sinh công cộng, khu xử lý rác thải của thành phố.

Tại đây, đoàn đã được giới thiệu, tham gia trực tiếp chương trình hội nghị tuyên truyền, tham dự các mô hình phân loại rác thải tại chợ, nhà hàng, khu dân cư, tổ dân phố tại quận Ngô Quyền, Hồng Bàng và công tác quản lý, vận hành các nhà vệ sinh công cộng trên Dải trung tâm thành phố. Cùng với đó, đoàn đã tới tham quan KLH xử lý chất thải Tràng Cát để tìm hiểu về quy trình xử lý rác thải hữu cơ thành phân mùn compost và tham gia hội thảo tư vấn mô hình phân loại rác tại nguồn giữa các đại biểu thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Kiên Giang, Phú Yên, tổ chức WWF với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng.
Kết thúc chương trình, đại diện các cơ quan, đoàn thể của các tỉnh Hà Tĩnh, Kiên Giang, Phú Yên đã đánh giá cao các kết quả đạt được của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng trong việc triển khai các hoạt động tuyên truyền và xây dựng các mô hình Phân loại rác thải tại nguồn gắn liền với cuộc sống của người dân. Đặc biệt, là sự quan tâm của Thành ủy, UBND, HĐND thành phố cùng các cấp các ngành thành phố Hải Phòng dành cho lĩnh vực công ích để mang đến một thành phố Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp.
Đoàn đại biểu các tỉnh Hà Tĩnh, Kiên Giang, Phú Yên tham quan tại các khu vực nhà xưởng xử lý rác hữu cơ thành phân mùn vi sinh
Các tin liên quan khác