Ngôn ngữ:

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng phát động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Lượt xem: 118 | Truyền thông cộng đồng

Ngày 05/6/2023, tại Khu liên hợp xử lý chất thải Tràng Cát, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ phát động hưởng ứng 51 năm Ngày môi trường thế giới (5/6/1972-5/6/2023).

  Cách đây 51 năm, Hội nghị về môi trường lần đầu tiên do Liên hợp quốc tổ chức tại Stockhom,Thụy Điển nhấn mạnh mối quan hệ giữa con người và môi trường với thông điệp “Chỉ một Trái đất” để thống nhất cùng chung tay bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta.

  Từ đó đến nay, nhân loại vẫn đang phải đối mặt với khủng hoảng kép do đại dịch Covid, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và mất đa dạng sinh học. Theo Liên hợp quốc, các hệ sinh thái trên trái đất đang tiếp tục suy thoái hoặc biến đổi; đa dạng sinh học đang suy giảm với tốc độ chưa từng có trong lịch sử loài người do sự gia tăng dân số và những áp lực của quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

  Năm 2023, chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đã phát động chủ đề "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa”. Chủ đề năm nay nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường từ chối, tiết giảm, tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa.

  Qua đó, cho thấy ngày môi trường thế giới đã trở thành sự kiện được hưởng ứng rộng rãi và có quy mô lớn, thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. Đây là sự kiện và cơ hội thể hiện những hành động tích cực cho môi trường.

Đồng chí Đào Thu Huyền, Phó Trưởng phòng Phụ trách phòng Quản lý chất thải rắn - Sở Tài nguyên và môi trường Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ.

  Đối với công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng, công tác bảo vệ môi trường đã được các cấp, các ngành quan tâm, ban Điều hành Công ty tích cực phối hợp với các đơn vị bạn nỗ lực tuyên truyền và tổ chức thực hiện phân loại chất thải.

  Đặc biệt, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng đã xử lý các loại chất thải sau phân loại, giảm thiểu lượng rác chôn lấp, tránh ô nhiễm môi trường; triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn; tái chế, tái sử dụng chất thải, phân loại nhằm biến chất thải thành tài nguyên.

  Đến nay, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng đã tổ chức tuyên truyền thành công gần 300 mô hình phân loại rác tại nguồn trên toàn địa bàn thành phố; thực hiện tổng vệ sinh môi trường tại các khu vực dân cư, khu vực công cộng vv… Công tác duy trì đường hè ngõ xóm đảm bảo vệ sinh, góp phần xây dựng môi trường thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp.

  Để hưởng ứng ngày Môi trường thế giới thật sự hiệu quả, đảm bảo công tác an ninh môi trường trên địa bàn Thành phố, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển thành phố Hải Phòng gắn với nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị kêu gọi mọi người hãy cùng nâng cao tinh thần đoàn kết, hành động từ những việc nhỏ hàng ngày, như: tích cực phân loại chất thải tại nguồn, xử lý rác sau phân loại một cách khoa học, coi rác là nguồn tài nguyên.

Đồng chí Trần Quang Đăng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng Phát động Hưởng ứng ngày môi trường thế giới.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng đã kêu gọi các đơn vị, người lao động thực hiện một số nội dung cụ thể như:

  Một là, chuyển biến trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên. Lựa chọn “Từ chối” sử dụng, “Tiết giảm” sử dụng đối với sản phẩm nhựa và các sản phẩm không thân thiện với môi trường.

  Hai là, mỗi đơn vị trong Công ty tổ chức triển khai rộng rãi các nội dung về công tác bảo vệ môi trường đến toàn thể người lao động. Nắm bắt, vận động gia đình, người thân thực hiện phân loại rác tại nguồn.

  Ba là, tổ chức đồng loạt tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải khu vực sinh sống và làm việc của từng cá nhân, đơn vị. Các Xí nghiệp môi trường liên kết chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc quản lý các khu vực công cộng nhằm tạo môi trường sống sạch, đẹp.

  Bốn là, tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường với nội dung, chủ đề thiết thực, hình thức phong phú nhằm lôi cuốn nhiều người tham gia; vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả chương trình phân loại chất thải; tái sử dụng sản phẩm, hạn chế phát thải rác ra môi trường.

  Năm là, tăng cường công tác xử lý chất thải sau phân loại đạt chuẩn theo quy định của luật Bảo vệ môi trường; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong tái chế, xử lý chất thải rắn, giảm dần việc chôn lấp trực tiếp chất thải.

Đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng trao đổi với các đơn vị bạn và CBCNV Công ty hoạt động tái chế rác thải sau phân loại.
Các tin liên quan khác