Ngôn ngữ:
Công Ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Hải Phòng

Đồng chí Lê Quang Huy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Quốc Hội, Chủ nhiệm Khoa học Công nghệ và Môi trường thăm và làm việc tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng

Lượt xem: 460 | Truyền thông cộng đồng

Đồng chí Lê Quang Huy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Quốc Hội, Chủ nhiệm Khoa học Công nghệ và Môi trường thăm và làm việc tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng

      Ngày 08/7/2022, Đồng chí Lê Quang Huy, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Dảng, Uỷ viên Ban thường vụ Quốc Hội, Chủ nhiệm Khoa học Công nghệ và Môi trường tới thăm và làm việc tại Khu liên hợp xử lý chất thải Tràng Cát thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng. Đi cùng đoàn còn có các đồng chí Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai cùng đại diện các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và công nghệ.

      Về phía thành phố Hải Phòng Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố đón tiếp đoàn cùng các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài Chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng...

      Trong buổi làm việc, Đoàn công tác cùng các đơn vị liên quan đi thăm quan Bãi rác Tràng Cát, Nhà máy xử lý chất thải hữu cơ, Lò đốt chất thải y tế nguy hại đặt tại Khu liên hợp xử lý chất thải Tràng Cát.

Đồng chí Lê Quang Huy, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Khoa học Công nghệ và Môi trường
Khảo sát thực tế tại Khu liên hợp xử lý chất thải Tràng Cát

Đồng chí Lê Quang Huy, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Khoa học Công nghệ và Môi trường
Thăm quan khu vực Điều hành sản xuất của Công ty

 

Đồng chí Lê Quang Huy Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Khoa học Công nghệ và Môi trường
Thăm quan Nhà máy xử lý chất thải rắn Tràng Cát (Xử lý chất thải hữu cơ thành phân mùn hữu cơ)

Đồng chí Lê Quang Huy, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Khoa học Công nghệ và Môi trường
Thăm quan Lò đốt chất thải y tế nguy hại

Đồng chí Lê Quang Huy,Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Khoa học Công nghệ và Môi trường
Kiểm tra gạch tro xỉ từ lò đốt chất thải y tế nguy hại

Các tin liên quan khác