Trang thiết bị môi trường

TRANG THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG

 

  •  Các trang thiết bị môi trường được chế tạo, sản xuất, phân phối tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng.

 

               Container đựng rác kín loại 12m3

Container đựng rác hở loại 12m3

Xe gom rác đẩy tay loại 500L

Thùng rác 600 L

Thùng rác 120L                          Thùng rác 240L

 

Nhà vệ sinh lưu động