Thu gom – Vận chuyển – Xử lý rác thải

 

  Thu gom vận chuyển xử lý rác thải

 

Công tác thu gom vận chuyển và xử lý rác thải luôn được Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng thực hiện theo quy trình khép kín, đảm bảo giữ gìn thành phố xanh sạch đẹp.

 

Thu gom rác trên các tuyến phố

 

Thu gom rác thải xây dựng

 

Phân loại, tái chế rác thành phân mùn hữu cơ tại nhà máy xử lý rác.

 

IMG_8882Xử lý rác tại bãi chôn lấp theo quy trình hợp vệ sinh