Uncategorized

PHÒNG KINH DOANH

Posted at 10/03/2015 | By : | Categories : Uncategorized | Chức năng bình luận bị tắt ở PHÒNG KINH DOANH

DSC00747

* Chức năng phòng Kinh doanh

– Lập danh bạ quản lý khách hàng theo nhóm đối tượng phục vụ và theo địa bàn phục vụ là đơn vị phường, quận.

– Khai thác khách hàng, trình ban Giám đốc ký kết hợp đồng về công tác thu gom – vận chuyển và xử lý các loại rác thải cho mọi đối tượng có nhu cầu.

– Tiếp nhận và xử lý các thông tin từ khách hàng như: chất lượng dịch vụ, khối lượng chất thải thu dọn – xử lý, giá cả dịch vụ vệ sinh…

– Tư vấn các dịch vụ vệ sinh môi trường khi khách hàng yêu cầu.

– Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ vệ sinh môi trường của các xí nghiệp thuộc Công ty.

– Quản lý và vận hành hệ thống máy móc và phần mềm vi tính quản lý khách hàng nhằm đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ mà Công ty giao.

– Theo dõi, tổng hợp, lập các bảng biểu phân tích tình hình hoạt động phục vụ  và thu tiền dịch vụ vệ sinh hàng tháng, quý, năm.

– Phối kết hợp với các chính quyền Phường, quận để làm tốt công tác vận động, tuyên truyền về quyền lợi và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư đô thị trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường Thành phố.

– Phối kết hợp với các xí nghiệp môi trường giải quyết các phát sinh trong công tác dịch vụ, chăm sóc khách hàng, và có biện pháp chống thất thu.

– Phối kết hợp với các phòng chức năng trong Công ty xây dựng và đề xuất chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh hàng tháng, quý, năm…

– Tham gia xây dựng chương trình chiến lược sản xuất – kinh doanh, dịch vụ ngắn, trung và dài hạn của Công ty.

– Đề xuất, khai thác để tổ chức hoạt động KD, dịch vụ theo ngành nghề đã đăng ký

  * Nhiệm vụ phòng Kinh doanh

– Quản lý, khai thác và phát triển khách hàng giao cho các đơn vị sản xuất tổ chức phục vụ và thu tiền dịch vụ vệ sinh.

– Tiếp thị và cung cấp các dịch vụ, phương tiện và thiết bị vệ sinh môi trường đô thị cho các đối tượng có nhu cầu.

– In ấn, phát hành hóa đơn thu tiền dịch vụ vệ sinh cho toàn bộ khách hàng thuộc các đối tượng phục vụ của Công ty.

– Lập kế hoạch chiến lược phát triển ngành nghề kinh doanh của Công ty