Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

Chăm sóc và duy trì cảnh quan

 

Công ty thực hiện công tác chăm sóc, duy trì cảnh quan khu vực Trung tâm, tạo nên một dải sáng xanh sạch đẹp trong lòng thành phố.

 

Vệ sinh, chăm sóc khu vực tượng đài Nữ tướng Lê Chân

 

 Vệ sinh quảng trường Nhà hát Lớn đón chào các sự kiện của Thành phố

 

Tưới nước rửa đường

 

Vớt rác, vệ sinh hồ Tam Bạc

 

Vệ sinh hè công viên

 

Chăm sóc hoa, cây cảnh

 

Duy tu, bảo dưỡng đài phun nước Quảng trường Nhà hát Lớn.