Đoàn thanh niên tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện chủ đề “Chia sẻ giọt máu yêu thương”

Posted at 28/03/2016 | By : | Categories : Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Đoàn thanh niên tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện chủ đề “Chia sẻ giọt máu yêu thương”

        Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện chủ đề “Chia sẻ giọt máu yêu thương” do Đoàn thanh niên Khối Doanh nghiệp tổ chức. Bằng những hành động thiết thực và cụ thể, Đoàn thanh niên Công ty luôn khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thể hiện tinh thần và nhiệt huyết của thanh niên trong tháng Thanh niên Việt Nam.

12802826_1778181419072003_8528849178530607544_n

12832329_1778181369072008_735725870728236650_n

12705628_1778182189071926_8589575501961511488_n

535156_1778181845738627_791855150938573752_n

11062767_986776508067870_6271231919973183461_o